Povedzme NIE násiliu páchanému na ženách bolo myšlienkou kampane 16 dní aktivizmu. Projekt podporili svojou účasťou na Hlavnom námestí v Bratislave 10.decembra 2012 aj podpredsedovia pre Novú väčšinu Janka Žitňanská a Gábor Grendel, kde spolu s ostatnými účastníkmi symbolicky VYPÍSKALI  NÁSILIE páchané na ženách.