Každá politická strana by si mala stáť za svojimi sľubmi, ktoré dala ľuďom pred voľbami a v prípade,  že sa stane súčasťou vlády, svoje slová by mala meniť aj na reálne skutky. O to viac ak je vo vláde bez koaličných partnerov, na kompromise s ktorými sa inak musí dohodnúť. SMER pred voľbami sľúbil všelijaké istoty, vládu zostavil sám, tak sa teda teraz môže ukázať v plnom svetle ako to so svojimi sľubmi myslel.
Vo svojom Programovom vyhlásení vlády v časti „Kvalita života ako výsledok súdržnej spoločnosti“ sa kabinet Róberta Fica zaviazal k plneniu a implementácii Dohovoru OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím (ďalej len „ZP“), ktorý okrem iného obsahuje aj článok 27 (Práca a zamestnávanie – zmluvné strany budú podporovať tvorbu pracovných príležitostí, asistenciu v zamestnaní, realizovať primerané úpravy na pracovisku pre osoby so ZP a pod.). Napriek tomuto predsavzatiu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predstavilo návrh novely zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Čítajte viac>>