Bratislavský samosprávny kraj dáva na sociálnu oblasť približne 24 miliónov eur ročne, čo je skoro 20 % z celkového balíka určeného na prerozdelenie v kraji. Má aktualizovanú koncepciu sociálnych služieb, schválený dokument o podmienkach kvality služieb, dostupné informácie na webe, pripravuje sa transformovať domovy sociálnych služieb, vzorne a načas platí neverejným poskytovateľom. I napriek tomu nie je vôbec ľahké tento kraj z pohľadu sociálnych služieb riadiť. Horúcimi kandidátmi na stoličku župana v BSK sú najmä traja kandidáti. Ktorý z nich však bude reálne a kompetentne sociálny? Posúďme spolu.
Flašíková - Beňová? Flašíková - Beňová si vybrala šesť hlavných priorít pre svoj program. Jednou z nich je aj „Spravodlivý sociálny systém". Opomenúc často používaný zmätočný termín „sociálne zariadenia" na označenie zariadení sociálnych služieb, zdôrazňuje potrebu zabezpečenia sociálnych služieb a bývania najmä pre seniorov. Ostatné sociálne odkázané skupiny, o ktoré sa má VUC postarať (napríklad ľudí so zdravotným postihnutím a ďalšie), vo svojom programe už nespomína. Príliš často sa odvoláva na ministerstvami pripravované materiály, ktoré však nie sú ani len vo finálnej podobe v súčasnosti, nieto na predloženie a schválenie do parlamentu. Prísľub garancie poskytnutia sociálnych služieb aj v prípade insolventnosti klienta prostredníctvom zvýšeného príspevku už teraz garantuje zákon, takže nejde o nič nadštandardné. Pozitívom však je návrh na zverejňovanie ekonomicky oprávnených nákladov na prevádzku v zariadeniach sociálnych služieb a na odkázanosť, čo by malo prispieť k otvorenému a spravodlivejšiemu financovaniu v sociálnych službách.
Čítajte viac: