Nie je klient ako klient. Pýtate sa prečo? Lebo klient v Bratislavskom kraji alebo u neverejného poskytovateľa má smolu. Zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby prostredníctvom národného projektu z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa ho nebude týkať. Financovanie sociálnych služieb je poddimenzované v nadväznosti na demografický vývoj a starnutie populácie. Obce nie sú schopné finančne vykryť dostupnosť opatrovateľskej služby. Odkázaní občania doplácajú na ňu častokrát nemalé sumy. Výraznou pomocou mal byť spomínaný národný projekt. Ten sa však nebude týkať všetkých rovnako.   Čítajte viac>>