Nedostatok peňazí je problémom, ktorý trápi všetky samosprávy. Odvoz odpadkov, krajšie námestia a ulice, viac cyklotrás, lepšie fungovanie nemocníc, či cesty bez výtlkov – to všetko sú príklady činností, ktoré občanom zo svojich daňových príjmov poskytujú mestá, obce, niektoré aj župa.Kvalita verejných služieb by sa mala stať ústrednou témou debát s ktorýmkoľvek voleným politickým predstaviteľom. Ako ale zabezpečiť kvalitnejšie služby, ak takmer všetci volení predstavitelia ako jedným hlasom plačú, že peňazí nie je dosť?
Slovensko už dávno stratilo výhodu krajiny s najnižším daňovým zaťažením. Uvažovať preto o zvyšovaní akýchkoľvek daní by žiaden normálny a zodpovedný politik nemohol. Eurofondy tiež nie sú žiadnou skutočnou spásou, skôr lákadlom pre silnú korupciu. Zároveň, zvlášť pre Bratislavský kraj, nie sú liekom, keďže sú oveľa ťažšie dostupné. Na druhej strane, ich neexistencia nemôže byť vydávaná za dôvod havarijných stavov, hoci sa to súčasné vedenie župy snaží tvrdiť – veď napríklad magistrát mesta Bratislava nemá k eurofondom o nič ľahší prístup, no napriek tomu (podľa informácii od mojich kolegov, mestských poslancov z hnutia NOVA) neskúšal obchádzať pravidlá verejného obstarávania „havarijnými stavmi“ za posledné roky ani raz.
Čítajte viac>>