Hovorí sa, že deti tvoria 30 percent národa, ale 100 percent budúcnosti. Preto by mali dostať kvalitné vzdelanie. Ale aké je postavenie učiteľa v spoločnosti? Podľa štúdií OECD aj Eurydice patrí postavenie a ohodnotenie učiteľov u nás medzi najhoršie v Európskej únii. Aby ich ohodnotenie (nie absolútne, ale iba v porovnaní s priemernou mzdou v každej krajine) zodpovedalo priemeru EÚ, museli by byť platy zvýšené o 50 až 70 percent. Čítajte viac >>