Suma 30 000 EUR, darovacia zmluva zo dňa 02.04.2014
meno darcu: PhDr. Juraj Miškov, trvalé bydlisko: Prešernova 4, 811 02 Bratislava
 
Suma 6 000 EUR, darovacia zmluva zo dňa 30.06.2014
meno darcu: Gábor Grendel, trvalé bydlisko: Vazovova 15, 811 07 Bratislava