Zdravá ekonomika potrebuje najmä silnú strednú (príjmovú) vrstvu obyvateľstva. Tá na strane jednej vytvára hodnoty a na strane druhej spotrebováva. A ak má ekonomika rásť, potrebuje jedno i druhé. Od nežnej revolúcie nielenže nikto na Slovensku takúto skupinu obyvateľstva nevytvoril, ale  nie sú ani vytvorené podmienky k tomu, aby vôbec mohla postupne vznikať.
Stav, kedy spoločnosť tvorí jedno percento ultrabohatých a zvyšok žije buď pod hranicou chudoby, alebo v pásme ekonomického ohrozenia, alebo v najlepšom prípade v režime jednoduchej reprodukcie (bez schopnosti šetriť a investovať), je nebezpečný a dlhodobo neudržateľný. V súčasnosti približne tretina ľudí do tridsať rokov žije „single" a s rodičmi. Dajme teraz bokom dôvod, že im to takto (možno aj) vyhovuje. Už zľudovela veta „hotel mama, hotel tata". Jedným z kľúčových dôvodov je, že v súčasných podmienkach osamostatniť sa a založiť si rodinu, je pre týchto mladých ľudí ekonomicky takmer nemožné. Tu je príspevok k rozmotávaniu tohto problému.
Čítajte viac: