Jakubiskovo tragikomické ohliadnutie sa za koncom druhej svetovej vojny a obdobím nástupu komunistickej mašinérie. Traja ľudia bez domova sa snažia naplniť svoju predstavu o šťastí. Vybrali si však zlú dobu.
 
Presne takto sa správa minister financií Peter Kažimír. Verejný dlh Slovenska utešene rastie do neudržateľných výšok a strážca štátnej kasy sa správa, že sa nič nedeje. Všetci sme si vybrali zlú dobu, v tomto prípade zlú (nezodpovednú) vládu. Dlh Slovenska prekročil 52% výkonu ekonomiky. Zákon o rozpočtovej zodpovednosti ukladá ministrovi financií povinnosť doručiť parlamentu list s uvedením príčin prelomenia ochranného pásma pre úroveň dlhu spolu s uvedením opatrení na jeho zníženie. Minister list síce doručil, čím si zákonnú povinnosť splnil. Ale splnil si ju čisto formálne. Šesťdesiatminútovou diskusiou na finančnom výbore parlamentu bola celá vec „vybavená“. Bezradnosť socialistickej vlády, strach a arogancia viedli k následnému zablokovaniu mimoriadnej schôdze, zvolanej opozičnými poslancami. O čo tu v skutočnosti ide?
Čítajte viac>>