Na pôde Európskej komisie sa už viac ako rok (od 6. júna 2012) hľadá dohoda na znení novej Smernice o ozdravení a riešení krízových situácii na európskom bankovom a finančnom trhu. A keďže o peniaze ide vždy až v prvom rade a navyše táto norma predstavuje pomerne výrazný zásah do suverenity členských štátov, ide skutočne do tuhého. Najkritickejší hlas sa už ozval, z Nemecka. Len na Slovensku je akosi (koniec koncov ako obvykle) ticho. Za komplikovanou normou sa skrýva jeden z kľúčových stavebných kameňov pripravovanej Bankovej únie. Ak bude schválený, výrazne ovplyvní postavenie akcionárov, veriteľov a vkladateľov finančných inštitúcií a v neposlednom rade aj všetkých daňovníkov Európskej únie.   Čítajte viac>>