SMER predložil do parlamentu novelu obecného zákona. Zlú novelu, ktorá berie kompetencie mestským a obecným zastupiteľstvám a posúva ich primátorom a starostom. Druhou, o čosi zmysluplnejšou, nie však dostatočnou zmenou je zníženie počtu mestských poslancov.
 
Podľa predloženej novely zákona o obecnom zriadení by mohli primátori a starostovia priamo vymenovať vedúcich rozpočtových a príspevkových organizácií. Poslanci, ktorí návrh predkladajú, v dôvodovej správe tvrdia: „Aj z tohto dôvodu (zavedenie trestnoprávnej zodpovednosti novelou Trestného zákona v septembri 2011 - pozn. autor), keďže primátor (starosta) ako štatutár zodpovedá za chod mesta (obce) je trestnoprávne zodpovedný za škody v meste (obci), musí mať kompetencie priamo si vyberať riadiacich pracovníkov rozpočtových a príspevkových organizácií, ktorí priamo riadia a sú zodpovední za zverený majetok mesta a hospodárenie s ním."
Čítajte viac>>