Hneď na začiatok chcem rozptýliť akékoľvek pochybnosti. Som presvedčený, že ekonomický rast krajiny meraný rastom HDP je dôležitým predpokladom pre rast životnej úrovne. Vďaka rastúcemu príjmu domácností sa krajiny dokážu popasovať s chudobou, hladom, negramotnosťou či chorobami. Problémom však je, že vyspelosť krajín sme si zvykli merať a porovnávať takmer výlučne cez hodnoty rastu HDP. A keďže život nie je len o ekonomike, možno má zmysel pozrieť sa bližšie aj na merania, ktoré porovnávajú mieru spokojnosti a subjektívne pociťovaného šťastia ľudí na základe iných parametrov.
Či už ide o rebríček Gross National Happiness Index, Happy Planet Index, alebo rebríček Better Life, ktorý vydáva OECD, každý z nich má svoju vlastnú metodiku a každoročne zverejňuje svoje poradie „šťastných“ krajín. Podľa týchto „renkingov“ už tradične patria medzi najšťastnejšie krajiny na svete severské krajiny ako napríklad Dánsko, Fínsko, Nórsko, Švédsko, ale aj Švajčiarsko, Holandsko, Kanada, ale aj krajiny strednej a južnej Ameriky ako napríklad Kostarika.
Čítajte viac>>