Horúcou témou dnešných dní sú nízke platy učiteľov. Chcem sa však zamyslieť nad niečím ešte nižším, nad príčinou, ktorá tento stav spôsobila. Nad zdevastovanou, prakticky žiadnou úctou našej verejnosti k vzdelaniu a vzdelávaniu.
 
Mám na mysli neúctu k vzdelávaniu na každom stupni, od materskej školy až po univerzitu a ďalej. Teda neúctu k žiakovi a učiteľovi, škole a základnej umeleckej škole, školskému dvoru (ktorý schátral) a školskému bazénu (ktorý nikdy nepostavili), školskej baletnej sále (ktorá neexistuje), zastaranému fyzikálnemu laboratóriu či školskej knižnici (ktorá roky čaká na nové prírastky). Neúctu k vystúpeniu detských recitátorov a k víťazom medzinárodnej olympiády v biológii, k vysokej škole, študen­tovi, vedcovi a jeho výskumu. Teda vlastne k samému sebe, pretože tento problém sa týka každého z nás. Neúcta k vzdelaniu je neúcta k sebe.
Čítajte viac >>