Ľudia so zdravotným postihnutím potrebujú okrem konkrétnej pomoci aj tolerantnejšie okolie bez predsudkov, odmietania či ponižovania. Otvorená spoločnosť by mala byť otvorenou pre všetkých, nie len pre tých, ktorí sú zdraví. Ľudia so zdravotným postihnutím by mali mať čím viac otvorené dvere vo vzdelaní, v zdravotníctve, v zamestnaní, ale aj v oblasti kultúry. K tomu nás priamo zaväzuje aj Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý okrem iného zdôrazňuje aj prístupnosť kultúrneho prostredia pre plné využívanie všetkými ľuďmi, k podpore účasti ľudí so zdravotným postihnutím na kultúrnom živote s rovnakými príležitosťami. Poslankyňa NR SR Jana Žitňanská (Nová väčšina) pripravila a zobrala pod záštitu projekt, ktorý nazvala „Kino bez bariér“. Inšpiráciu čerpala z Francúzska, kde sa vo viacerých mestách pravidelne konajú filmové projekcie pre deti so zdravotným postihnutím, sprístupnené a špecificky prispôsobené potrebám, vyplývajúcim z jednotlivých druhov zdravotného postihnutia. Rozhodla sa vytvoriť podobnú aktivitu aj na Slovensku a prvé podujatie bolo určené deťom, postihnutým autizmom. Rodičia s autistickými deťmi nemôžu bežne navštevovať kiná, pretože ich vyrušuje priveľká hlasitosť bežnej projekcie, tma v sále a správanie týchto detí vyrušuje ostatných divákov. Prvé premietanie detského filmu Macko Pu sa uskutočnilo v sobotu 12.1.2013 o 15.00 hod. v kine Mladosť na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave a zúčastnili sa na ňom deti postihnuté autizmom so svojimi rodičmi a priateľmi. Pre mnohé z týchto detí to bola prvá návšteva kina v ich živote. Keďže celé kino bolo vyhradené pre nich, mohli si rozprávku užiť bez obmedzení a bariér. Premietanie filmu bolo pre deti a ich rodičov bezplatné. "Premietanie filmov v Kine bez bariér by malo pokračovať aj v ďalších mesiacoch, v rôznych mestách po Slovensku a pre ľudí s rôznym druhom zdravotného postihnutia" - vysvetlila podpredsedníčka Novej väčšiny Jana Žitňanská.