Najvyšší súd zrušil rozhodnutie Úradu jadrového dozoru vo veci odvolania organizácie Greenpeace Slovensko proti povoleniu dostavby blokov 3 a 4 jadrovej elektrárne Mochovce. Opäť nám hrozia ďalšie škody spáchané počas prvej Ficovej vlády.  V tomto okamihu by stavba 3 a 4 bloku Mochoviec  mala právne stáť. Realita je iná. ,,Je to prejav neuveriteľného babráctva. Pokiaľ sa Ficova vláda rozhodla podporovať dostavbu, tak to mala urobiť spôsobom, ktorý nebude stáť daňových poplatníkov ďalšie peniaze na škodách,“ vyhlásil na tlačovej konferenciu predseda NOVA Daniel Lipšic. Hnutie NOVA upozorňuje na to, že ak sa rozhodnutím Najvyššieho súdu zmarí celá investícia dostavby 3 a 4 bloku, bude to znamenať škody vo výške 2,5 miliardy eur. Akékoľvek oddialenie stavby, či zastavenie stavby na akúkoľvek dobu znamená škodu v rádovo miliónoch eur. ,, Rozhodnutie o dostavbe Mochoviec bolo spravené narýchlo a bolo spravené zle. Napríklad, vylúčilo organizáciu Greenpeace z pripomienkového konania k zmene stavebného povolenia. A teraz toto rozhodnutie 1.Ficovú vládu dobehlo v 2.Ficovej vláde,“ dodal Juraj Miškov. ,,V roku 2007 R. Fico oznamoval, že dohodol  dostavbu 3 a 4 bloku. O dva roky neskôr, bolo podpísané memorandum pánom premiérom a pánom Contim, ktoré hovorilo, že Slovensko sa výmenou za to vzdalo doplatku 228 miliónov z privatizácie slovenských elektrárni.  Že nás to bude stáť ešte viac sme sa dozvedeli nedávno  rozhodnutím Najvyššieho súdu,“ vyhlásil podpredseda hnutia Marcel Klimek. Hnutie NOVA poukazuje na dva možné scenáre. V tom lepšom prípade dôjde k zastaveniu stavby na určitú dobu, a straty v niekoľkých desiatkach až stovkách miliónov. V tom horšom prípade bude zmarená investícia za vyše 2,5 miliárd. Účet pre občana je hotový. Budeme už len čakať, či nás to bude stáť  50 alebo každého  500 eur, štvorčlennú rodinu 200 alebo 2000 eur. ,,Prečo má pán premiér taký eminentný záujem na dostavbe? To by musel odpovedať sám. Ale každý, kto má oči vidí, po pánovi Ficovi zostávajú v energetike spálenie polia. Podpora obnoviteľných zdrojov energie, ktorá bola veľmi zle nastavená, stála občanov vyše 1 miliardu. Pokus pre dotácie pre firmu vlastnenú Pentou - PPC mal stáť ďalších 450 miliónov. Pokus o vyštvanie U.S. Steelu  mohol stáť Slovensko stratu 12 tis. pracovných miest. A dnes vidíme, čo nás stálo unáhlene rozhodnutie pri dostavbe Mochoviec,“ uzavrel Klimek.