D. Lipšic a J. Žitňanská začínajú zbierať podpisy pre novú politickú stranu Nová väčšina. „Pokusy o kozmetické úpravy zlyhali. Slovenská spoločnosť potrebuje nový systém. Slovenskú republiku treba postaviť odznova,“ povedal dnes Daniel Lipšic, ktorý spolu s Janou Žitňanskou a stovkou priaznivcov a sympatizantov predstavili novinárom názov a logo pripravaného politického hnutia Nová väčšina. „Veríme ľuďom. Chceme sa oprieť o ľudí, ktorí nie sú nepopísané listy papiera, ale majú za sebou čestný a úspešný príbeh. Chceme novú ústavu, aby ľudia priamo volili svojich poslancov, ale aj sudcov a prokurátorov. Chceme, aby mohli ľudia o dôležitých otázkach rozhodovať v referendách. Sme presvedčení, že ľudia vedia rozhodovať lepšie ako politici. Sme presvedčení, že väčšina ľudí na Slovensku je slušná a čestná. Chceme, aby o budúcnosti Slovenska rozhodovala táto nová väčšina,“ povedal Lipšic. Jedným z kľúčových pilierov bude ekonomický program nového hnutia postavený na troch zásadách: 1. Právo na zamestnanie. (Každý človek, ktorý sa nebude vedieť dlhodobo zamestnať sám, dostane prácu od štátu. Ak ju zdravý človek odmietne, príde o finančnú podporu od štátu.) 2. Za každé euro podpory pre veľkých investorov patria dve eurá domácim malým a stredným podnikateľom, ktorí vytvoria pracovné miesta v okrajových regiónoch. 3. Ekonomická sloboda. (Živnostníci s príjmom do 33 tisíc eur ročne budú oslobodení od daní, odvodov a povinnosti viesť účtovníctvo. Ak zamestnajú okrem seba aspoň dvoch ďalších ľudí, budú oslobodení do výšky príjmu 66 tisíc eur ročne. Zaplatia iba raz ročne poplatok za licenciu.)   D. Lipšic tiež predstavil priority nových verejných služieb:
  • Vzdelanie, v ktorom je najdôležitejšia motivácia učiteľského prostredia.
  • Zdravotníctvo s orientáciou na potreby pacienta.
  • Vyrovnávanie regionálnych rozdielov a prístupu k infraštruktúre.