Stotisíc štátom dotovaných pracovných miest. Alebo trinásty plat pre každú štvorčlennú rodinu vo výške 738 eur. Aj takto by sa dala využiť vyše miliarda eur, ktoré vďaka doterajším rozhodnutiam Ficovej vlády dostanú finančné skupiny a spriaznení podnikatelia. V Novej väčšine sme to premiérovi spočítali. Toto je účet, ktorý občanom vystavil:[pozri tu] Zoštátnenie Dôvery Vďaka novým hodnotiacim kritériám z čias pravicovej vlády klesne zisk zdravotných poisťovní na nulu. Dôvera má navyše dlhy výrazne presahujúce 200-miliónov eur (vrátane bankového úveru). Ak k tomu pripočítame Ficom avizovanú cenu 400 miliónov, len na tejto transakcii prerobia daňoví poplatníci 600 miliónov eur. A to sme ešte nepripočítali zoštátnenie menšej zdravotnej poisťovne Union. [pozri tu] Predaj SPP Vláda si na jednej strane neuplatňuje predkupné právo na akcie, ktoré chcú Nemci a Francúzi predať, na strane druhej prihráva novému (podľa premiéra tzv. nekvalifikovanému) investorovi 12%-ný ročný výnos. Inými slovami: štát, ktorého aktuálne úrokové náklady sú menej než 3%, sa nelogicky vzdáva 12%-ného výnosu. Pri investícii 2,5 miliardy eur (kúpna cena akcií) prichádza štát pri úrokovom diferenciáli (t.j. rozdiel medzi spomínanými 3% a 12 %) viac ako 9% každoročne o 225 miliónov eur. Prečo si neuplatňuje predkupné právo a nezarába radšej v prospech daňových poplatníkov? [pozri tu] Čítajte viac>>