V roku 1993 sa V. Mečiarovi prejavom v Zlatej Idke podarilo úspešne etablovať pojem „Valec zo Zlatej Idky" ako označenie (terminus technicus) pre bezohľadné ovládnutie, nekompetentné riadenie a následne i bezbrehú privatizáciu a drancovanie Slovenska. Tak brutálne a otrasné, že nás to prinieslo ekonomicky na pokraj štátneho bankrotu (historicky najvyššia nezamestnanosť i úrokové sadzby) a politicky na úplnú perifériu Európy.
 
V apríli 2012 síce bez podobného hrmotu, ale rovnako intenzívne prevzal moc „Buldozér zo Súmračnej s 83 kolesíkmi". Nie za jednu noc, ako počas noci dlhých nožov roku 1994, ale postupne sa začervenali všetky ekonomicky a politicky relevantné i (ÚPN mi odpustí) menej relevantné inštitúcie. A Smer získal neobmedzenú moc - moc zmeniť Slovensko na svoj obraz. Zabezpečiť istoty, keďže (citát z Programového vyhlásenia): „Hlavným krátkodobým cieľom vlády je zníženie vysokej nezamestnanosti s osobitným zreteľom na nezamestnanosť mladých, najmä absolventov škôl a riešenie dlhodobej nezamestnanosti... hospodárskou politikou založenou na ...tvorbe pracovných miest."
Čítajte viac>>