Asi 20 miliónov EUR ročne by mohla ušetriť verejná správa v SR, ak by mestá a obce presunuli z komerčných bánk do štátnej pokladnice viac ako 600 miliónov € pochádzajúcich najmä z podielových daní.  Tieto peniaze každoročne skončia ako výnos resp. zisk komerčných bánk.  Ak by účty miest a obcí boli v Štátnej pokladnici, o túto sumu by sa mohlo napríklad znížiť daňové zaťaženie občanov Slovenska. Vyjdú mestá a obce občanom v ústrety?
Pri analýze možných úspor a zároveň súčasnej neefektivity verejnej správy narazí každý záujemca na zaujímavý fakt. Kým štát, ale aj mestá a obce si požičiavajú za sadzby často okolo 4% (priemer nových úverov 3,25%), na účtoch miest a obcí v komečných bankách leží aktuálne 660 miliónov €. Takmer celá suma (90%) je uložená na neúročených alebo veľmi biedne úročených bežných účtoch (za sadzby okolo 0,20%). Tento úrokový rozdiel tzv. diferenciál v hodnote 3,05% zodpovedá približne 20 miliónov € ročne. Čítajte viac >>