Môj dlhoročný priateľ Marcel (poznáme sa z vojenskej služby) sa má nedávno spýtal, prečo platy na Slovensku nerastú tak, ako produktivita práce. Produktivita práce zamestnancov dosiahla v roku 2011 viac než 80% priemeru Únie, kým platy sú zhruba 35-40% únijného priemeru.
 
Treba povedať, že v rokoch 2004 - 2008 platy i produktivita práce rástli rýchlo najmä kvôli investíciam, ktoré zavádzali súčasné technológie, efektívnu organizáciu výroby a prepracovaný systém odbytu produkcie. Nové výrobné linky prinášali pracovné miesta, ale aj prudký rast výroby i vývozu. Slovensko tak po dlhých rokoch dosiahlo vyrovnanú obchodnú bilanciu. Rast platov bol zaslúžený, pretože ho plne kompenzoval rast produktivity práce, ktorá rástla väčšinu obdobia rýchlejšie než platy. Na druhej strane, celková produktivita podnikov však nezávisí len od toho, ako rýchlo a kvalitne pracovníci pracujú, ale ovplyvňuje ju aj efektívnosť tzv. neobchodovateľného sektora - teda štátnych, verejných či miestnych inštitúcií. Patria sem úrady, školy, nemocnice, súdy - sektor, ktorý reálne nie je vystavený trhovej konkurencii spoza hraníc a ktorý si platíme prostredníctvom daní a odvodov. Táto časť ekonomiky zatiaľ svoj rýchly rast produktivity práce nezažila, čo zistil intuitívne každý, kto mal možnosť sa dostať s ňou do kontaktu.
Čítajte viac>>