Bankovníctvo je založené najmä na dôvere. Dnes to platí dvojnásobne, pretože štát viac-menej vyžaduje, aby sme mali peniaze v bankách. Cyperský prípad je precendens, ktorý otvoril Pandorinu skrinku s pochybnosťami a nedôverou. Je dobré si pripomenúť fakty: Len málo ľudí v modernej spoločnosti je schopných fungovať legálnym spôsobom bez bankového účtu. Štát obmedzením hotovostných transakcií to priamo nariadil. Je len máo segmentov v ekonomike, ktoré by boli tak regulované a dohliadané ako bankovníctvo. Navyše regulácia je nadnárodná, pretože pravidlá bankovníctvoa sú v rámci Únie harmonizované. Štát a Európska únia takto na seba prevzali do značnej miery zodpovednosť za bezpečnosť našich vkladov v bankách. Nakoniec sa oplatí dodať, že pravidlá jednotnej platobnej oblasti v eurozóne (SEPA) a európsky bankový dohľad ďalej oslabia národný charakter bankovníctva. Čo sa deje na Cypre ? Všetci vkladatelia, majitelia účtov v bankách zaplatia údajne jednorázovú a mimoriadnu daň 6,75%, resp. 9,9% z objemu vkladu. Treba si uvedomiť, že všetci do jedného. Aj tá babka, čo si šetrila na pohreb a má v banke napríklad nasporených 9000 EUR, zaplatí viac než 600 EUR. Len tak ... Tá babka, ani ostatní vkladatelia nemohli ovplyvniť to ako ich banka investuje a aj keby si vybrali v rámci Cypru rozumnejšiu banku, nijako by im to dnes nepomohlo. Čítajte viac >>