Záväzok našej vlády zaviesť na Slovensku daň z finančných transakcií možno hodnotiť ako nepremyslený a škodlivý krok, ktorý sťaží život občanom aj samotnej vláde. Pri stretnutiach Novej väčšiny s predstaviteľmi podnikovej sféry na Slovensku bola téma preberania legislatívy z Únie vždy na stole. Podnikateľom prekáža, že vláda iniciuje príjmanie opatrení bez hodnotenia dopadov na reálnu ekonomiku, bez diskusii so zainteresovanými stranami, často zbytočne skoro a nezriedka aj také ustanovenia, ktoré sú len odporúčania. Výsledkom je potom nižšia konkurencieschopnosť našich firiem oproti firmám z iných štátov, kde sa vlády viac starajú o záujmy voličov a podnikov vo svojich štátoch.
Jedným z príkladov je práve daň z finančných transakcií. Slovensko sa bez akejkoľvek domácej diskusie ocitlo medzi jedenástkou štátov, ktoré sa zaviazali túto daň zaviesť. Ide pritom o závažný krok, ktorý bude mať dopad na konkurencieschopnosť nášho finančného sektora i celej ekonomiky, už aj preto, že niektoré štáty Únie i Eurozóny ju zavedú, a iné nie.
Čítajte viac >>