Ministerstvo financií zverejnilo pred niekoľkými dňami Program stability Slovenska na roky 2013 až 2016. Je to rozsiahle a zaujímavé čítanie, ktoré hovorí o vláde viac než by možno ona sama chcela. Dokument prezentuje rozpočtovú stratégiu, ktorá by mala priniesť zníženie deficitu verejných financií pod 3% HDP v tomto roku a viesť k dosiahnutiu fiškálnej pozície, ktorá vytvorí podmienky pre dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Vláda sa na svojom zasadnutí 30.5. zaoberala pomerne kritickým stanoviskom Rady EÚ k nemu.
 
Podľa mňa tento program, podobne ako veľa iných podobných, má jednu systémovú chybu - budúcnosť vidí vo veľmi optimistickom svetle. Niet nijakých reálnych signálov o tom, že by malo prísť k obnoveniu rastu v EÚ, a tým k zrýchleniu rastu u nás. Naopak, treba sa zamyslieť nad tým, či súčasna stagnácia, či pokles nie je jav dlhodobý a normálny v Európe. Členské štáty Únie zatiaľ neurobili kroky na to, aby dali ekonomikám potrebný rozvojový impulz. Naopak, väčšina prijatých opatrení konzervuje súčasný zlý stav resp. ho ešte zhoršuje.
Čítajte viac>>