V Nemecku je po voľbách, na ktoré čakala celá Európa. Ani nie tak preto, že by bol neistý výsledok, ale najmä preto, že nikto nechcel otvárať pred voľbami témy nepopulárne u voličov. Tie sa týkajú najmä budúceho usporiadania eurozóny, jej ďalšej integrácie a s tým súvisiacich nutných finančných transferov. V Nemecku bude nová koaličná vláda, ktorá bude zložená z únie CDU/CSU a SPD, resp. Zelených. CDU/CSU bude mať dominantné postavenie, no nový koaličný partner bude pravdepodobne presadzovať menej šetrenia na domácej pôde než predchádzajúci partner FDP. SPD i Zelení budú o trocha ústretovejší voči požiadavkám juhu na ďalšiu pomoc i pomalšiu reštrukturalizáciu. Treba však dodať, že pri sile CDU/CSU nenastane obrat, ale len malá odchýlka od doterajšieho azimutu a bude sa týkať viac domácej sociálnej politiky a politiky trhu práce než európskych otázok. Najdôležitejšou európskou otázkou je postup zavádzania bankovej únie, kde sa podarilo urobiť prvý krok, keď dohľad nad najväčšími 130 bankami sa zveril Európskej centrálnej banke. Prvý krok je však len začiatok a najkomplikovanejšie otázky, ktoré sa týkajú spôsobov, ako zaobchádzať s bankami v problémoch a predovšetkým ako financovať ich reštrukturalizáciu, resp. odškodniť klientov s chránenými vkladmi, sú stále na stole.   Čítajte viac>>