Finančné centrá sú miestami, kadiaľ prechádza podstatná časť finančných transakcií, buď v celosvetovom meradle alebo v nadregionálnom či regionálnom meradle. Finančné centrá predstavujú  pól rastu a rozvoja, prinášajú investície s vysokou pridanou hodnotou.
Ak sa lepšie pozrieme na to, čo umožnilo vyniknúť novým regionálnym či nadregionálnym finančným centrám, tak zistíme, že kľúčmi k úspechu sú:
  • Makroekonomická stabilita
  • Právne a najmä regulačné prostredie, s dôrazom na jednoduchosť, stabilitu a ochranu práv investorov
  • Nízka úroveň korupcie
  • Otvorenosť ekonomiky, nízke bariéry pre vstup na trh, vysoká konkurencieschopnosť
  • Nízke celkové náklady podnikania (umiernená a nekomplikovaná administratíva, ústretovosť štátu)
Mohla by sa Bratislava v budúcnosti stať finančným centrom nášho regiónu ? Môj názor je, že by mohla, ale bude to chcieť veľa práce.
Čítajte viac>>