Pred šiestimi týždňami som hodnotil prvú iteráciu štátneho rozpočtu na roky 2014 až 2016. Môj záver bol, že mu chýbajú akékoľvek ambície. Čo priniesla verzia 2.0? Jednou z nových čŕt je vykázanie snahy o konsolidáciu deficitu. Jeho zlepšenie o 0,1 percenta HDP je minimálne a vyzerá skôr ako pokus zalepiť oči Bruselu (rozpočet sa v rámci schémy two-pack predkladá Európskej komisii). Tohtoročná konsolidácia sa však podarí len vďaka jednorazovým opatreniam, a najmä prejedaniu budúcnosti. Budúci rok, žiaľ, nebude odlišný. Čo sa týka príjmovej strany, ministerstvo financií navrhlo znížiť daň z príjmu právnických osôb (DPPO) z 23 na 22 percent, čo znamená, že čistý zisk firiem sa zvýši asi o 85 miliónov eur. Bude sa to týkať najmä veľkých a úspešných firiem. Zavádzajú sa licencie, ktoré budú musieť platiť všetky subjekty, pokiaľ ich daňová povinnosť neprevýši cenu licencie (asi tisíc eur). Toto opatrenie by malo priniesť zdroje na pokrytie zníženie dane, ako aj pokryť nepriaznivý vývoj DPPO v tomto roku. Celkový dosah oboch zmien na rozpočet je plus 85 miliónov. Hlavnou motiváciou zavedenia licencií je fakt, že viac než 90 percent výnosov DPPO pochádza z preddavkov tejto dane a tie platí malá časť firiem. Otázkou je, či a ako budú nefunkčné či stratové firmy platiť licencie a či nedôjde k ich hromadnému rušeniu.   Čítajte viac: