Prezident Európskej centrálnej banky Mario Draghi v piatok povedal, že konkurencieschopnosť je kľúčom k vyváženému rastu v eurozóne. Byť schopným dlhodobo konkurovať na svetových trhoch produktov i služieb je pre Slovensko otázkou prežitia. Zdá sa, že naši súčasní politici, so svojím krátkozrakým videním obmedzeným na štvorročný volebný cyklus, si to neuvedomujú.
Draghi uviedol, že stabilizácia pomerov v eurozóne spočíva na dvoch pilieroch - prvým je spoločné úsilie reformovať, čiže ďalej integrovať eurozónu na finančnú, fiškálnu, ekonomickú a politickú úniu so spoločným dohľadom nad finančným trhom, vymáhateľnými pravidlami pre rozpočtovú politiku, ako aj zdieľanou suverenitou, ktorá bude mať politickú legitimitu. Inak povedané postupná premena eurozóny (nie Únie !) na štát. Druhým pilierom podľa Draghiho je záväzok národných vlád je udržať resp. obnoviť konkurencieschopnosť vlastného štátu.
Čítajte viac>>