Výber kľúčových daní - DPH, spotrebných daní a dane z príjmu právnických osôb sa v tomto roku oproti minulému roku nezvýšil. Pri rastúcej ekonomike to je pre Slovensko zlá správa: Efektívnosť výberu daní sa i naďalej zhoršuje. Svedčí o ďalšom z mnohých zlyhaní súčasnej vládnej garnitúry.
 
Téme výberu daní sa venujem dosť často, ale má to svoj dôvod. Ministerstvo financií sa snaží podsúvať názor, že fiškálna situácia sa zlepšuje, že aj keby nebolo dlhovej brzdy, tak je dlh pod kontrolou a všetko v poriadku. Zverejnené čísla k 30. aprílu však svedčia o opaku. Za prvé štyri mesiace tohto roku sa na týchto kľúčových daniach podarilo vybrať asi o 110 mil. EUR menej než v rovakom období vlani, napriek tomu, že sadzba dane z príjmov právnických osôb sa zvýšila. Výber ani jednej z týchto daní v roku 2013 neprekročil úroveň roku 2012. Zjavne pokračuje trend zhoršovania efektívnosti výberu daní, ktorý sa začal prejavovať u DPH od roku 2006. V roku 2005 bola sadzba DPH 19% a vybraná DPH za tento rok činila asi 8,2% nášho HDP. Objem vybranej DPH závisí zhruba lineárne od domáceho produktu, takže pri nezmenenej sadzbe by mal byť podiel DPH na HDP približne rovnaký. Lenže u nás sa stalo niečo čudné, podiel DPH na HDP začal od roku 2006 klesať a vlani bol už len 6% napriek tomu, že sadzba v roku 2011 stúpla o jeden percentuálny bod na 20%. Tento fakt skúmala aj známa štúdia IFP MF SR.
Čítajte viac>>