Keď som pred dvoma rokmi pracoval v jednej kultúrnej inštitúcii, objavil som jedného dňa, niekoľko mesiacov po nástupe vlády Ivety Radičovej, na nástenke pri vchode do budovy tento oznam: (Doslovný prepis) Pozvánka. Vážení občania, zamestnanci a členovia odborov. Odborový zväz KOVO vás pozýva na protestný pochod a následné protestné zhromaždenie. Protestný pochod a následné zhromaždenie sa uskutoční dňa 8.1 októbra 2010 o 16.30 hod. Protestný pochod začína v Žiline na autobusovej a železničnej stanici. Čítajte viac: