" Rozhodnutie poslancov mestského zastupiteľstva a VÚC spoplatniť mestskú hromadnú dopravu v Bratislave aj pre občanov so zdravotným postihnutím považujeme za neospravedlniteľný škandál a žiadame všetkých zastupiteľov, aby toto rozhodnutie zrušili," uviedla dnes podpredsedníčka hnutia Nová väčšina (NOVA) Jana Žitňanská. Ako ďalej dodala: "Doposiaľ bola MHD pre osoby so zdravotným postihnutím v Bratislave bezplatná, čo vzhľadom na nízku kvalitu ich života, ku ktorej zlepšovaniu, žiaľ, samospráva prispieva minimálne, Nová väčšina považuje za opodstatnené." Rozhodnutie spoplatniť MHD pre osoby so zdravotným postihnutím je súčasťou kontroverzného projektu integrovanej dopravy v Bratislave. Sme presvedčení, že ak samospráve chýbajú peniaze, existujú oveľa opodstatnenejšie spôsoby, ako ich získať, respektíve efektívnejšie hospodáriť s verejnými príjmami. Celá Európa i vyspelý svet smeruje k zvyšovaniu úrovne kvality života ľudí so zdravotným postihnutím. Preto sme zásadne proti prijímaniu opatrení, ktoré doposiaľ garantované minimum znižujú. Podľa expertky NOVA pre sociálnu oblasť Anny Šmehilovej sa mnohé mestá na Slovensku riadia svojimi všeobecne záväznými nariadeniami, v ktorých garantujú miestnu hromadnú dopravu svojim občanom so zdravotným postihnutím bezplatne alebo za symbolickú sumu. "Keď to dokážu finančne zvládnuť menšie mestá s nižším celoročným rozpočtom, tak to musí vo svojom rozpočte zvládnuť aj naše hlavné mesto Bratislava," dodáva Šmehilová. V oblasti práv cestujúcich nadobudlo v roku 2011 účinnosť nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre autobusovú a autokarovú dopravu, ktoré sa týkajú okrem iného aj nediskriminácie a povinnej pomoci osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou. Okrem toho Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím vo svojom článku 9 definuje prístupnosť ako formu umožnenia osobám so zdravotným postihnutím, aby mohli žiť nezávislým spôsobom života a plne sa podieľať na všetkých aspektoch života. Štáty by mali prijať príslušné opatrenia, ktoré zabezpečia osobám so zdravotným postihnutím prístup mimo iného i k doprave. V mestských, aj vo vidieckych oblastiach.