NOVÉ nápady pre zvýšenie zamestnanosti vo vidieckych oblastiach Európy
Na Slovensku sa model sociálneho podniku spája skôr so škandálmi, ktoré sprevádzalo ich spustenie zapríčinené korupčnými praktikami politikov vládneho Smeru.  Model sociálnej ekonomiky – sociálneho resp. obecného podniku má však obrovský potenciál  pre zvýšenie zamestnanosti obyvateľov vo vidieckych regiónoch. Projekt Nové nápady pre zvýšenie zamestnanosti  vo vidieckych oblastiach Európy - CESTA K SEBESTAČNOSTI  #cestaksebestačnosti predstaví   9. decembra v Prešove metodiku - potenciál pestovania zeleniny v slovenských podmienkach.

NOVA ponúka konkrétne riešenie
V rámci projektu, ktorého cieľom je podpora zamestnanosti vo vidieckych oblastiach, sa uskutoční séria okrúhlych stolov v regiónoch na východe Slovenska. Spolu s odborníkmi na poľnohospodárstvo a sociálne podnikanie budeme hľadať najlepší model zamestnávania miestnych ľudí spadajúci pod oblasť – sociálne podnikanie. Cieľom projektu je zamerať sa na poľnohospodársku produkciu vo vidieckych oblastiach v spolupráci s obcami, miestnymi malými podnikmi a miestnymi obyvateľmi, ktorí sú nezamestnaní z dôvodu nízkej kvalifikácie.

Projekt finančne podporila ACRE – Aliancia konzervatívcov a reformistov Európy so sídlom v Bruseli.  Pracovné stretnutia  pri Okrúhlych stoloch sú prípravou v regióne na medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční 9. decembra v Prešove.
Informácie o cieľoch a zámeroch projektu nájdete aj tu:
https://www.facebook.com/cestaksebestacnosti/
 
Sociálne – obecné podniky vo vidieckych oblastiach Slovenska a Európy 
Nezamestnanosť na Slovensku klesá, je najnižšia za posledné roky. Stále však u nás žije veľká skupina ľudí, ktorí majú problém zamestnať sa. Nežijú v priemyselne vyspelých regiónoch, chýbajú im akékoľvek pracovné zručnosti. Nápad, ochota miestnej samosprávy založiť sociálny podnik, kus poľa - a práca môže byť pre všetkých.
 
Miestny sociálny kapitál - sociálne podnikanie v obciach, najmä v poľnohospodárskej oblasti, zameraná na lokálny trh (školy, škôlky, obchody) môžu naštartovať tzv. vidiecku zamestnanosť a zmierniť dlhodobú nezamestnanosť v regiónoch. Ak miestne autority, v roli zakladateľov alebo spoluzakladateľov sociálnych podnikov, úspešne vstúpia do sociálnych vzťahov so zainteresovanými aktérmi, úspech v podobe zníženia nezamestnanosti a rozvoja obce na sebe nenechá dlho čakať.

Slovensko bolo desaťročia „zásobárňou zeleniny“ pre celé Československo, situácia sa odvtedy zmenila. Slovenská produkcia zeleniny za posledných 20 rokov klesla. Príčin je viac, vývoj produkcie zeleniny sa mení aj vo viacerých vyspelých štátoch. V poslednom čase však spotreba zeleniny začína na Slovensku stúpať. A najmä sa zvyšuje dopyt po domácej slovenskej produkcii. To všetko môže pomôcť naštartovať sociálnu ekonomiku vo vidieckych oblastiach Európy.

Španielsko 51.500 rôznych typov sociálnych podnikov a organizácií. Zamestnávajú 2,5 milióna ľudí. Ďalších 10 miliónov pracovných miest je spojených so sociálnou ekonomikou. Vytvárajú 10% HDP. Francúzsko 760.000 malých firiem na princípe sociálnej ekonomiky. Viac ako 2 milióny platených zamestnancov. Veľká Británia 55.000 sociálnych podnikov, ktoré vykonávajú činnosť v oblasti ochrany životného prostredia, dopravnej infraštruktúry, zdravotníctva či sociálnych služieb. Sociálne podnikanie získalo podporu už v roku 2002 od vtedajšieho premiéra Tonyho Blaira. Jeho vláda dokonca založila Koalíciu pre sociálne podnikanie.

Na Slovensku zatiaľ sociálne podniky bez problémov spočíta prvák základnej školy.  Po sérii škandálov sa pomaly zobúdzajú, tie jestvujúce obecné môžu byť  skutočnou motiváciou, ako zamestnať ľudí aj v odľahlých či zaostalých regiónoch, ako im dať motiváciu k lepšiemu životu.