Slovenská vláda môže k oživeniu našej ekonomiky prispieť jediným naozaj účinným prorastovým stimulom - a to zásadnými zmenami v kvalite podnikateľského prostredia a vymáhateľnosti práva. Toho sa nedočkáme. Ale vo vzduchu je ešte čosi, čo by oživeniu určite pomohlo a dokonca aj vláda Smeru tomu môže napomôcť.
Vytvorenie zóny voľného obchodu medzi EÚ a USA začína po viac ako 20 rokoch úvah konečne vyzerať ako realistická vec a debata o nej naberá na otáčkach. Stokrát hurá! Pri pohľade z hlbokých slovenských dolín sa zóna voľného obchodu medzi Európou a Amerikou môže javiť ako odťažitá téma. Ale nie je - a to z viacerých dôvodov. Po prvé, odstránenie obchodných bariér, obmedzení a taríf prinesie oživenie vzájomného obchodu a investícií. Už dnes sú Spojené štáty najväčším obchodným partnerom EÚ a ďalší stimul pre vzájomný obchod by ekonomicky pomohol obom stranám. Európska komisia odhaduje, že dlhodobo by takáto dohoda mohla zvýšiť hrubý domáci produkt v EÚ o 0,52%, čo je približne 120 miliárd eur. Dnes sú síce mnohé európske a aj americká ekonomika v problémoch, ale stále sú to výrazne najbohatšie a najinovatívnejšie ekonomické celky sveta. Zväčšenie priestoru slobodnej obchodnej výmeny môže výrazne pomôcť všetkým. Aj slovenským firmám, ktoré budú môcť bez bariér (a teda jednoduchšie a lacnejšie ako dnes) vyvážať na veľký americký trh. A dohoda by pomohla aj samotnej EÚ, ktorá by musela (zároveň s Američanmi) výrazne liberalizovať - čiže oslobodiť - svoje vysoko chránené a dotované poľnohospodárstvo. Asi však neprekvapí, že práve poľnohospodárstvo bude najväčším problémom v rokovaniach.
Čítajte viac >>