Doteraz sa z rečí politikov mohlo zdať, že sa tu striedajú dva prístupy: Prví investujú do verejných služieb, infraštruktúry, do ľudí. Druhí potom naprávajú priveľký rozmach tých predchádzajúcich šetrením a reformami. Ale všetko je inak. Všetko je inak, a aj preto sa pri pohľade na budúcnosť treba dosť natrápiť pre navodenie dobrej nálady. Táto vláda len veľmi pomalinky znižuje podiel deficitu voči HDP, verejné výdavky však v absolútnych číslach rastú (tak ako verejný dlh) a aj klesanie toho podielu voči hodnote všetkého, čo sa tu vyprodukuje, dosahuje do veľkej miery jednorazovými, a preto v budúcnosti nezopakovateľnými nápadmi. A tak síce vláda vyberá na daniach viac ako predtým, ale peniaze na normálne zaplatenie učiteľov, zdravotných sestier, kvalitných úradníkov, slušných ciest a čistých miest akosi nikde nie sú. Čítajte viac: