Ficova vláda si môže zaknihovať symbolické víťazstvo nad symbolom modernizačných reforiem - 80 hlasmi svojich poslancov práve zrušila rovnú daň.
Je to víťazstvo nad... čím vlastne? Rovná daň sama osebe nebola zázračnou tabletkou, ktorá priniesla Slovensku nových veľkých investorov a nádych prosperity v rokoch 2005 - 2007. Na rovnej dani nebola najpodstatnejšia dokonca ani často diskutovaná sadzba, oných 19%. Najpodstatnejšie na rovnej dani bolo, že priniesla výrazné zjednodušenie zdaňovania príjmov a stala sa marketingovou značkou, vďaka ktorej sa dovtedy prehliadané (pretože neatraktívne) Slovensko dostalo na radar investorov.
Čítajte viac: