Samosprávne kraje vrátane organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti by už nemali mať svoje prostriedky v komerčných bankách, ale v Štátnej pokladnici. Navrhuje to Ministerstvo financií SR. Je vám táto idea povedomá? Nová väčšina ju predstavila 21.9.2012. Povedali sme vtedy, že ak by mestá a obce mali svoje účty v Štátnej pokladnici, štát by ročne ušetril 20 miliónov eur. Kým totiž štátna správa má svoje účty povinne v Štátnej pokladnici, samospráva (mestá, obce, VÚC) môže mať účty v komerčných bankách. Nová väčšina preto predložila do Národnej rady SR novelu zákona o Štátnej pokladnici, ktorú by mali poslanci prerokovať na najbližšej schôdzi. Podľa tejto novely by museli mestá a obce presunúť svoje peniaze do Štátnej pokladnice. Ak ide ministerstvu financií o vec, stačilo by poslancom Smeru-SD odporučiť, aby podporili návrh Novej väčšiny a počas parlamentnej diskusie ho rozšírili aj na samosprávne kraje. "Teší nás, že si Smer uvedomuje opodstatnenosť návrhu Novej väčšiny. Aj keď to dáva najavo svojským spôsobom" - povedal predseda Novej väčšiny Daniel Lipšic.