Z dielne strany Smer sa nám opäť podarilo získať pripravované inštruktážne video ako v prípade núdzového stavu voči lekárom a sestrám postupovať. Toto je určené pre politických nominantov strany Smer vo funkciách prednosta obvodného úradu a riaditeľom nemocníc (v inštruktážnom videu ich spoznáte podľa biča v ruke).
Smer chce trestať lekárov
  Smer sa rozhodol predložiť novelizáciu trestného zákonníka (link tu), v ktorom navrhuje, aby lekári a sestry, mohli byť uväznení a potrestaní až na päť rokov nepodmienečne, pokiaľ neuposlúchnu nútenú prácu nariadenú obvodným úradom podľa príkazov riaditeľa nemocnice počas vládou schváleného stanného práva alebo núdzového stavu.
Čítajte viac>>