Viem že, Váš čas je vzácny, a preto budem dnes stručný. Nova prišla s návrhmi zákonov pre mladé rodiny (link tu). V oblasti zdravotnej starostlivosti navrhujeme tri malé opatrenia, ktoré môžu  zlepšiť zdravotnú starostlivosť pre deti. O tom je tento blog.

1) Navrhujem skrátiť čakačky pre deti na maximálne tri mesiace. Navrhujeme skrátiť zákonnú lehotu pre zdravotnú poisťovňu na zabezpečenie plánovanej zdravotnej starostlivosti pre deti do troch mesiacov od indikácie. V súčasnosti je to 12 mesiacov. Lebo po prvé, oneskorenie poskytnutia liečby môže ohroziť zdravý vývin dieťaťa. Po druhé, deti sú v našich očiach priorita a termíny by mali byť kratšie ako pri dospelých.
Čítajte viac: