Ministerka Zvolenská očividne nemá štastnú ruku pri výbere riaditeľov nemocníc. Od škandalózneho konfliktu riaditeľa Rosochu s Lekárskou fakultou ÚPJŠ v Košiciach (link tu) neuplynuli ani tri mesiace a ďalšia nemocnica sa zmieta v kríze.  Tentokrát v Žiline a opäť vinou nového smeráckeho riaditeľa.

Teda na úplný úvod, podľa mňa tých nemocničných riaditeľov nevyberá ministerka Zvolenská, ale pán Paška. O ňom už aj vrabce čvirikajú, že je persona non-grata v naoko stále monolitnom Smere. Ak tam majú čo i len štipku zdravého rozumu, tak ho musia poslať čo najskôr ta het. Ale o tom inokedy. Takže, prečo noví smerácki riaditelia zlyhávajú? Jednou z hlavných príčin je Valockého metóda riadenia nemocníc. Pán Valocký je poslanec Smeru a zároveň staronový riaditeľ FNsP Nitra. V odborných kruhoch je neslávne známy ako ten, čo za pár rokov zruinoval úroveň nitrianskej nemocnice. Pán poslanec Valocký, nehľadiac na medicínske kritériá, redukoval náklady nemocnice hlava nehlava. Kvalita a dostupnosť zdravotnej starostlivosti išla bokom. Ak sa to niekomu nepáčilo, vyhodil ho. Čo na tom, že sa v nemocnici prestali vykonávať zákroky a porušili oddelenia a ambulancie? Nitra prišla o desiatky kvalitných lekárov a úroveň nemocnice upadla.
Čítajte viac: