Zásada "trikrát a dosť" je jednou z priorít hnutia Nová väčšina v jej programe pre zdravotníctvo. Dokument s názvom Nová zdravotná starostlivosť schválila dnešná Republiková rada hnutia. "Trikrát a dosť" by sa malo vzťahovať na menežmenty nemocníc. Ak počas troch po sebe idúcich štvrťročných intervaloch budú nemocnice pod ich vedením stratové, budú musieť zo svojich funkcií odstúpiť.
 
Program Nová zdravotná starostlivosť tvoria štyri základné piliere:
 
1; Moderná nemocnica
2; Rodinný lekár
3; Zdravotná starostlivosť o bezvládnych
4; Nová zdravotná poistka.
 
"Na výraznú modernizáciu 10 000 nemocničných izieb a 500 oddelení chceme využiť 150 miliónov eur ročne z eurofondov po dobu štyroch rokov" - povedal MUDr. Tibor Hlavatý, hlavný odborník hnutia Nová väčšina pre oblasť zdravotníctva. V programe, ktorý tvoril so zdravotníckym tímom NOVY, počíta aj so zmenou inštitútu všeobecných lekárov na tzv. rodinných lekárov. Podstatou tejto zmeny je rozšírenie kompetencií dnešných všeobecných lekárov tak, aby nemuseli so všetkými vyšetreniami posielať pacientov k inému doktorovi. "Rodinný lekár bude môcť samostatne urobiť základné vyšetrenia, napríklad EKG alebo ultrazvuk, samostatne indikovať potrebné doplňujúce vyšetrenia a sám predpisovať potrebné lieky" - konštatuje dokument prijatý Republikovou radou. V oblasti zdravotného poistenia Nová väčšina zásadne odmieta zoštátnenie poisťovní. "Presadzujeme skutočnú konkurenciu medzi poisťovňami" - zdôraznil MUDr. Tibor Hlavatý. "Slovenské zdravotníctvo je v dezolátnom stave. Napriek tomu sa nakupujú predražené stroje a pochybné ozdravné plány. Zodpovední politici by sa nemali nečinne prizerať ale ponúkať kompetentných ľudí a riešenia. O tom je program Nová zdravotná starostlivosť" - uzavrel predseda hnutia Daniel Lipšic. Po Vízii a misii a Pracovnej zmluve pre Slovensko je Nová zdravotná starostlivosť tretím programovým dokumentom Novej väčšiny. Počas najbližších mesiacov chce hnutie predstaviť východiská aj pre ďalšie oblasti ako je školstvo, bezpečnosť a kultúra.