V sobotu 27.4.2013 sme vyčistili časť Košíc od odpadkov a vyzbierali sme viac ako 30 vriec odpadu. V Košiciach sa členovia hnutia Nová väčšina sústredili na zelené priestranstvá pri tenisovom komplexe na Sídlisku KVP. Devätnásť dobrovoľníkov naplnilo odpadkami 36 vriec, každé s objemom 120 litrov, čo predstavuje celkovo 4 320 litrov vyzbieraných odpadkov – najmä plastových a sklenených fliaš, plechoviek, škatuliek od cigariet a iného papierového odpadu, ale aj pneumatík, pokrovcov či rôznych častí šatstva. Zároveň členovia hnutia NOVA vyčistili od starých odpadkov čiernu skládku - nepovolené parkovisko na križovatke Komárov v okrese Trebišov a upratali aj veľký park v Rožňave. Po upratovaní čakala dobrovoľníkov opekaná odmena