Členovia Republikovej rady hnutia NOVA zrealizovali dobrovoľnú zbierku   na letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín, ktorý organizuje Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Rankovciach. Na zbierku prispeli  počas júnového rokovania v Košiciach. Finančný dar vo výške 220 Eur prijala od krajskej predsedníčky NOVA I. Sokolovej  štatutárna zástupkyňa ECAV Rankovce Mgr. Beňová.